Home

@volgmij en Candu@volgmij worden

INTEGRADO

Integrado is een gloed nieuw systeem voor digitale handelingsplanning.

Het is het meest gebruikte systeem in het buitengewoon onderwijs. Nu is er ook een volwaardige versie voor VAPH, BZJZ en andere voorzieningen.

Weldra hier meer informatie!

Aanvullende gegevens