Over Integrado

Integrado is het meest gebruikte online systeem voor handelingsplanning in Vlaanderen. Vooral in het buitengewoon onderwijs is het ruim verspreid. Daarnaast wordt het systeem ook gebruikt in het gewoon onderwijs, VAPH voorzieningen, BZJZ, sportverenigingen, enz. Kortom alle organisaties die het opvolgen van individuen belangrijk vinden kunnen integrado gebruiken.

Onze pijlers

Focus op zorg

Planlastvermindering

Helpdesk

Upgrade platforum

Het cyclisch proces van handelingsplanning

Al naargelang de behoefte in uw organisatie kan het proces van handelingsplanning verschillende onderdelen hebben. Uniek is de samenhang tussen de verschillende delen. Een voorbeeld:

rosas

 

 

Beeldvorming individu

 • In het individueel handelingsplan (IHP) kan u aan de hand van verschillende tabbladen een beeld vormen van individu (leerling, patient, speler).
 • Er kunnen besprekingen, rapporteringen, documenten, enz. worden aangemaakt, toegevoegd, bewerkt, enz.
 • Dankzij unieke ophaalvelden kan u informatie opgehaald zonder opnieuw te typen.
 • Via verschillende multi-inputs hoeft u alles slechts één keer in te geven.

Beeldvorming groep

 • Settings die gebruik maken van groepen kunnen hier een beeld van elke groep ingeven en raadplegen.
 • Er kunnen onbeperkt groepen aangemaakt worden.
 • Individuen kunnen in meerdere groepen zitten.

Doelenselectie

 • In een volgende fase kan bepaald worden wat u wenst te bereiken.
 • U kan hiervoor zowel gebruik maken van doelensets als zelf doelen intypen.
 • Voor het onderwijs zijn alle officiële doelen en profielen voorhanden, inclusief de leerlijnen van de verschillende onderwijskoepels.
 • Doelen kunnen voor een individu vastgelegd worden, maar ook voor een groep en een ad hoc groep, specifiek voor dat doel of doelen.
 • Groepsdoelen kunnen doorgestuurd worden naar de leden van de groep.

Strategie

 • In een volgende fase kan u aangeven hoe u dit wenst te bereiken.
 • Hier kan u in een vorige fase ingegeven doelen ophalen in een groepswerkplan en er werkvormen, leermiddelen, enz. voor uitstippelen.

Agenda/dagklapper

 • In deze fase plant u de dagelijkse praktijk concreet. U kan hiervoor gegevens uit de individuele en uit de groepswerkplannen ophalen.
 • Na de activiteit kan zowel een proces als product evaluatie gemaakt worden. De evaluaties kunnen op meerdere plaatsen ingegeven worden en worden zichtbaar bij de representatie van de doelen. Dit kan in de Agenda, het rapport, het IHP bij besprekingen enz….

Evaluatie

 • Het sluitstuk is de evaluatie van de gestelde doelen, en zoals hierboven aangegeven kan dit uitgevoerd worden vanop meerdere locaties. Op basis hiervan worden doelen gecorrigeerd, bijgesteld of nieuwe gekozen en begint het cyclische proces terug opnieuw.
 • Via een handig matrix systeem kunnen groepsevaluaties naar de respectivelijke individuele handelingsplannen gestuurd worden.

Samenhang 

 • Doelen die voor groepen in een strategie gebruikt worden kunnen doorgestuurd worden naar de individuele handelingsplannen.
 • Strategieën kunnen in de agenda opgehaald worden.
 • Evaluaties die in de agenda gemaakt zijn worden ook zichtbaar in het individuele handelingsplan.
 • Tijdens een bespreking kunnen er extra doelen geselecteerd worden.
 • Doelen kunnen in rapportringen gebruikt worden.
 • Gegevens kunnen over verschillende werkperiodes (schooljaren) heen opgehaald worden.

Een prezi voorstelling van integrado